(1)
Erkinov, D. Y.; Kadirov, U. R. YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDAGI TUTGAN O‘RNI. ITI 2023, 2, 9-15.