Erkinov, D. Y. and Kadirov, U. R. (2023) “YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDAGI TUTGAN O‘RNI”, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 2(4), pp. 9–15. Available at: http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/152 (Accessed: 16 July 2024).