Erkinov, D. Y., and U. R. Kadirov. “YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDAGI TUTGAN O‘RNI”. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, vol. 2, no. 4, July 2023, pp. 9-15, http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/152.