1.
Erkinov DY, Kadirov UR. YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDAGI TUTGAN O‘RNI. ITI [Internet]. 2023 Jul. 15 [cited 2024 Jul. 16];2(4):9-15. Available from: http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/152