http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/issue/feed ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA 2024-05-14T23:45:23+05:00 Open Journal Systems <p>ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA ("RESEARCH AND INNOVATION", "ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ") jurnali har oyda bir marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, professor o’qituvchilar va doktorantlar hamda o’rta ta’lim muassasalari hodimlari o’z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.<br />Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi va dunyo mamlakatlaridagi ilmiy tadqiqotchilarni zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.<br />ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA jurnali 10 ga yaqin xalqaro bazalarda indekslanadi hamda quyidagi sohalarda maqolalar qabul qilinadi:</p> <p>1. Filologiya fanlari<br />2. Pedagogika fanlari<br />3. Ijtimoiy-gumanitar fanlar<br />4. Aniq fanlar<br />5. Tabiiy fanlar<br />6. Iqtisod fanlari<br />7. Psixologiya fanlari<br />8. San’at va madaniyat fanlari<br />9. Tibbiyot fanlari<br />10. Texnika fanlari</p> <p>Jurnalga maqolalar: o'zbek, rus va ingliz tillarida qabul qilinadi.</p> http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/202 ЕKSTRЕMISTIK VА RАDIKАL G‘ОYАLАRNING ILMIY NAZARIY TASNIFI 2024-05-14T23:37:23+05:00 Akmalbek Abdumajidovich Alimov JESHONQULOV353@GMAIL.COM <p>Ushbu maqolada еkstrеmistik vа rаdikаl g‘оуаlаrning ilmiy nazariy tasnifi haqida so‘z boradi. Tahlillarni amalga oshirishda dastlab “еkstrеmistik” vа “rаdikаl” atamalarning mazmun mohiyati akademik lug‘atlar hamda tadqiqotchilar tasnifi yordamida ochib beriladi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan mahaliy va xorijlik olimlarning tadqiqot ishi natijalari tahlil qilinib, mavjud muammolar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.</p> 2024-03-29T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/203 PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARNI YARATISHDA ESTETIK TALABLARNING MUHIMLIGI 2024-05-14T23:45:23+05:00 Bahrom Jumanovich Mamanazarov JESHONQULOV353@GMAIL.COM Murodulla Otabek o‘g‘li Meyliqulov JESHONQULOV353@GMAIL.COM Bekzodjon Ilg‘or o‘g‘li Islomov JESHONQULOV353@GMAIL.COM Nurmuhammadxon Fozilxon o‘g‘li Muhiddinov JESHONQULOV353@GMAIL.COM <p><strong><em>Annotatsiya. </em></strong><em>Ushbu maqolada pedagogik dasturiy vositalar yaratishda estetik talablarga ahamiyat qaratiladi. Bunda quyidagi sanab o‘tilgan </em><em>oltita elementni hisobga olingan. Bular tarkibiy qism, shrift, matnni tekislash, kontrast, rang va uslub. Bunda </em><em>muammo sifatida estetik joziba va qulaylik o‘rtasidagi muvozanatni topishga hamda foydalanuvchi interfeysi dizayn maqsadlari uchun optimallashtirilgan tizimini yaratishga e’tibor qaratilgan.</em></p> 2024-03-29T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA