ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti <p>ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA ("RESEARCH AND INNOVATION", "ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ") jurnali har oyda bir marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, professor o’qituvchilar va doktorantlar hamda o’rta ta’lim muassasalari hodimlari o’z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.<br />Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi va dunyo mamlakatlaridagi ilmiy tadqiqotchilarni zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.<br />ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA jurnali 10 ga yaqin xalqaro bazalarda indekslanadi hamda quyidagi sohalarda maqolalar qabul qilinadi:</p> <p>1. Filologiya fanlari<br />2. Pedagogika fanlari<br />3. Ijtimoiy-gumanitar fanlar<br />4. Aniq fanlar<br />5. Tabiiy fanlar<br />6. Iqtisod fanlari<br />7. Psixologiya fanlari<br />8. San’at va madaniyat fanlari<br />9. Tibbiyot fanlari<br />10. Texnika fanlari</p> <p>Jurnalga maqolalar: o'zbek, rus va ingliz tillarida qabul qilinadi.</p> en-US Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ЕKSTRЕMISTIK VА RАDIKАL G‘ОYАLАRNING ILMIY NAZARIY TASNIFI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/202 <p>Ushbu maqolada еkstrеmistik vа rаdikаl g‘оуаlаrning ilmiy nazariy tasnifi haqida so‘z boradi. Tahlillarni amalga oshirishda dastlab “еkstrеmistik” vа “rаdikаl” atamalarning mazmun mohiyati akademik lug‘atlar hamda tadqiqotchilar tasnifi yordamida ochib beriladi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan mahaliy va xorijlik olimlarning tadqiqot ishi natijalari tahlil qilinib, mavjud muammolar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.</p> Akmalbek Abdumajidovich Alimov Copyright (c) 2024 ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/202 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARNI YARATISHDA ESTETIK TALABLARNING MUHIMLIGI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/203 <p><strong><em>Annotatsiya. </em></strong><em>Ushbu maqolada pedagogik dasturiy vositalar yaratishda estetik talablarga ahamiyat qaratiladi. Bunda quyidagi sanab o‘tilgan </em><em>oltita elementni hisobga olingan. Bular tarkibiy qism, shrift, matnni tekislash, kontrast, rang va uslub. Bunda </em><em>muammo sifatida estetik joziba va qulaylik o‘rtasidagi muvozanatni topishga hamda foydalanuvchi interfeysi dizayn maqsadlari uchun optimallashtirilgan tizimini yaratishga e’tibor qaratilgan.</em></p> Bahrom Jumanovich Mamanazarov, Murodulla Otabek o‘g‘li Meyliqulov, Bekzodjon Ilg‘or o‘g‘li Islomov, Nurmuhammadxon Fozilxon o‘g‘li Muhiddinov Copyright (c) 2024 ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/203 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 CHAKANA SAVDO OBYEKTI QIYMATINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI VA TURLARI BO‘YICHA TAVSIFI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/219 <p>Mazkur maqolada ko‘chmas mulk hisoblangan chakana savdo do‘koni baholash ob’ekti sifatida tadqiq etilib, uning turlari hamda baholash maqsadlari o‘rganilgan. Sotiladigan mahsulotlarning hajmi, savdo do‘koni joylashgan joyi, savdo maydoniga qarab chakana savdo obyektlarining tasnifi keltirilgan.</p> Ilhomjon G‘ulomjon o‘g‘li Yoqubboyev Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/219 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 MUSTAQIL TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING INGLIZ TILIDA SOSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/221 <p><em>Ushbu maqolada mustaqil ta’lim jarayonida talabalarning ingliz tilida sosiolingvistik kompetensiyasini rivojlantirish haqida so‘z boradi. Shuningdek, kichik tadqiqot davomida bir qator xorijlik va mahaliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilinib mavjud bahsli nazariy qarashlar</em> <em>xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.</em></p> Azizbek Temirov Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/221 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 CHET TILINI O‘QITISHDA PSIXOLOGIK OMILLARNING O‘RNI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/222 <p>Maqolada hozirgi kunda chet tillarini o‘rganish qay darajada muhimligi va ularni o‘rganishda qanday usullardan, qanday metodlardan foydalanilsa samaradorliroq bo‘lishi ko‘rib chiqilgan. Ya’ni bunda pedagogik psixologiya metodlari bilan chet tili o‘qitish metodikasining o‘xshash va bog‘liqlik taraflari o‘rganildi. Ushbu pedagogik psixologiya metodlarining xorijiy tillarni o‘rganishda qanday samara berishi haqida ma’lumot berilgan.</p> Muyassar Khadimatovna Akhmedova, Mumtozabonu Khamidullaeva Copyright (c) 0 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/222 Sat, 29 Jun 2024 00:00:00 +0500 CHET TILINI O‘QITISHDA PSIXOLOGIK OMILLARNING O‘RNI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/223 <p>Maqolada hozirgi kunda chet tillarini o‘rganish qay darajada muhimligi va ularni o‘rganishda qanday usullardan, qanday metodlardan foydalanilsa samaradorliroq bo‘lishi ko‘rib chiqilgan. Ya’ni bunda pedagogik psixologiya metodlari bilan chet tili o‘qitish metodikasining o‘xshash va bog‘liqlik taraflari o‘rganildi. Ushbu pedagogik psixologiya metodlarining xorijiy tillarni o‘rganishda qanday samara berishi haqida ma’lumot berilgan.</p> Muyassar Khadimatovna Akhmedova, Mumtozabonu Khamidullaeva Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/223 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 O‘SMIRLIK DAVRIDAGI QIYINCHILIKLARGA VA JAMIYAT TARAQQIYOTINING TA’SIRI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/225 <p>Ushbu ilmiy maqola zamonaviy yoshlarining psixologik xususiyatlari bayon etilgan. Unda o‘smirlarni o‘ziga xos ijtimoiy-psixologik va demografik guruh sifatida tavsiflangan. Hamda ularning o‘ziga xos bo‘lgan me’yorlari, munosabatlari, o‘smirlik strukturasini tashkil etuvchi xatti-harakatlarining shakllariga e’tibor qaratilgan. O‘smir yigit va qizlarda kechadigan psixologik o‘zgarishlar ifodalab berilgan. Ularning rivojlanishiga ayniqsa hozirgi kundagi ijtimoiy muhit, jamiyatning ta’siri tavsiflab berilgan.</p> Muyassar Xadimatovna Axmedova, Mubina Hasan qizi Sadritdinova Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/225 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 MEDIASAVODXONLIK VA MEDIA TA’LIMNING STRATEGIK MAQSADI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/226 <p><em>Ushbu tezis bugungi kunda ta’limni modernizatsiya qilishning barcha yo‘nalishlari va shaxsning mediasavodxonligi hamda media kompetentsiyasini shakllantirish va baholash muammolari to‘g‘risida. Shuningdek, tezisda mahalliy va xorijiy media ta’lim tadqiqotchilarining media-kompetentsiyasi, mualliflik tushunchalari keltirilgan hamda ularni psixologik nuqtai nazardan tahlil qilingan.</em></p> Xumora Ilhom qizi Ziyodullayeva Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/226 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 MEDIASAVODXONLIKNI OSHIRISH USULLARI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/230 <p>Ushbu maqolada mediasavodxonlikni oshirish, faktlarni tahlil qlish va axborotlarni saralash uchun zarur bo‘lgan usullar milliy va xorijiy adabiyotlar misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotlardagi fikrlar umumlashtirilib, mavjud muammo yuzasidan taklif hamda tavsiyalar keltiriladi.</p> Otabek Usmonov Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/230 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 JURNALISTNING ZIDDIYATLI VAZIYATLAR VAQTIDAGI FAOLIYATINING HUQUQI - AXLOQIY ASOSLARI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/231 <p>Ushbu maqolada jurnalistning ziddiyatli vaziyatlar vaqtidagi faoliyatining huquqi - axloqiy asoslari haqida so‘z boradi. Tahlillarni amalga oshirishda dastlab “etika” vа “axloqiy norma” atamalarning mazmun mohiyati akademik lug‘atlar hamda tadqiqotchilar tasnifi yordamida ochib beriladi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan mahaliy va xorijlik olimlarning tadqiqot ishi natijalari kontent tahlil qilinib, mavjud&nbsp; muammolar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.</p> Firdavs Ibragimovich Saidov Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/231 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 TURLI XALQLAR ADABIYOTIDA “JANNAT” VA “DO‘ZAX” TUSHUNCHALARINI AKS ETISHI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/232 <p><em>Ushbu maqolada turli xalqlar adabiyotida “jannat” va “do‘zax” tushunchalarining o‘ziga xos ko‘rinishlari haqida so‘z boradi. Xususan turli tillaridagi “jannat” va “do‘zax” konseptini chuqur va har tomonlama tadqiq etish ushbu tillarda so‘zlashuvchi xalqlarning madaniyati, an’anasi va dunyoqarashi bilan tanishish imkonini beradi. Shuningdek, maqolada bir qator xorijlik va mahaliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilinib mavjud bahsli nazariy qarashlar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi</em></p> Farangis Haydarzoda Ochildiyeva Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/232 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500 IJTIMOIY TARMOQLARNING DINIY NASHRLARGA TA’SIRI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/234 <p><em>Ushbu mavzu ijtimoiy tarmoqlarning diniy nashrlarni tarqatish va iste’mol qilishga ta’sirini o‘rganadi. Texnologiyalardagi, xususan, ijtimoiy media platformalari orqali erishilgan yutuqlar diniy bilimlarga asoslangan kontentni obunachilar tomonidan almashish va ularga kirish usulini qanday o‘zgartirganligini o‘rganadi. Ushbu o‘zgarish tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlar va muammolarni, masalan, kengroq auditoriyani qamrab olish, shuningdek, onlayn diniy manbalarning haqiqiyligi va ishonchliligini shubha ostiga qo‘yadi. Bundan tashqari, u an’anaviy diniy muassasalar uchun potentsial ta’sirlarni va zamonaviy diniy tajribalarni shakllantirishda texnologiyaning rivojlanayotgan rolini o‘rganadi.</em></p> Mansur Uralov Copyright (c) 2024 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/234 Fri, 29 Mar 2024 00:00:00 +0500