https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/issue/feed ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA 2024-06-22T16:22:29+05:00 Open Journal Systems <p>ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA ("RESEARCH AND INNOVATION", "ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ") jurnali har oyda bir marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, professor o’qituvchilar va doktorantlar hamda o’rta ta’lim muassasalari hodimlari o’z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.<br />Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi va dunyo mamlakatlaridagi ilmiy tadqiqotchilarni zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.<br />ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA jurnali 10 ga yaqin xalqaro bazalarda indekslanadi hamda quyidagi sohalarda maqolalar qabul qilinadi:</p> <p>1. Filologiya fanlari<br />2. Pedagogika fanlari<br />3. Ijtimoiy-gumanitar fanlar<br />4. Aniq fanlar<br />5. Tabiiy fanlar<br />6. Iqtisod fanlari<br />7. Psixologiya fanlari<br />8. San’at va madaniyat fanlari<br />9. Tibbiyot fanlari<br />10. Texnika fanlari</p> <p>Jurnalga maqolalar: o'zbek, rus va ingliz tillarida qabul qilinadi.</p> https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/233 EKОLОGIK PR TUSHUNCHASINING NAZARIY TALQINLARI 2024-06-05T15:18:59+05:00 Barnoxon Radjabova boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqola </em><em>e</em><em>kоlоgik PR </em><em>tushunchasi</em><em>ning mоhiyаti</em><em> hamda uning bugungi kunda ahamiyati haqida so‘z boradi. Shuningdek mazkur maqola mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotlar atroflicha tahlil qilinib mavjud muammo yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/237 BREND JURNALISTIKASI EVOLYUTSIYASI, O‘ZIGA XOSLIGI VA ASPEKTI 2024-06-22T14:44:25+05:00 Madina Hamidulla qizi Abdusamatova boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada globallashuv sharoitida jurnalistikaning yangi tarmog‘i sifatida namoyon bo‘lgan brend jurnalistikasining evolyutsiyasi, o‘ziga xosligi va taraqqiyoti tendensiyalari, brendlar va markalar jurnalistikasining jamoatchilik bilan o‘zaro muloqotining o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilgan. Brend jurnalistikasining tarixi, vujudga kelishi, bugungi kundagi ko‘rinishlari va soha bo‘yicha dunyo tadqiqotchilari va nazariyachi olimlarining o‘ziga xos ilmiy fikrlari tadqiq qilingan. </em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/238 TRANSLATION OF UZBEK NOVELS INTO ENGLISH: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 2024-06-22T14:49:19+05:00 Davron Baxtiyor o‘g‘li Begmatov boronovnazim@gmail.com <p><em>The translation of Uzbek novels into English has gained increasing attention in recent years as a means of promoting cross-cultural understanding and literary exchange. This article explores the challenges and opportunities associated with this process, focusing on issues such as linguistic differences, cultural nuances, and the role of the translator. By examining the translation of several prominent Uzbek novels into English, we aim to shed light on the complexities of this endeavor and highlight the importance of promoting diverse voices in the global literary landscape.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/240 DEEPFEYK TEXNALOGIYALARIGA QARSHI FAKTCHEKING INSTRUMENTLARINING SAMARADORLIGI 2024-06-22T14:57:02+05:00 Otabek Usmonov boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada deepfeyk va uning tarqalish usullari, deepfeyklarning axborot tarqatish sohasidagi ta’siri, undan himoyalanish hamda fektcheking usullari orqali ularni aniqlash va samaradorligi xususida so‘z boradi. Shuningdek, maqolada bir qator xorijiy va mahalliy olimlarning fikrlari umumlashtirilib, eng ilg‘or usullar misol tariqasida ko‘rsatiladi. </em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/242 FEYK MA’LUMOTLAR QANDAY TARQALADI? BOTLAR, ODAMLAR, TROLLAR VA MIKROTARGETING 2024-06-22T15:07:01+05:00 Zayniddin Abdurahmonov boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada biz botlar va oddiy odamlar soxta xabarlarni qanday tarqatishini; odamlarning veb-saytlarga tashrifini qayd qilishda cookie-fayllardan qanday foydalanishini, shaxsiy profillarni yaratishni o'rganamiz va ularga eng ko'p qabul qiladigan soxta yangiliklar kontentini ko'rsatamiz. Shuningdek, biz trollarni, ya'ni yolg‘on xabar tarqatish va noto'g‘ri ma'lumotlarni avj oldirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochgan odamlarni ham ko'rib chiqamiz.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/244 BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING BUGUNGI HOLATI 2024-06-22T15:13:22+05:00 Madaminbek Baxtiyor o‘g‘li Abdullayev boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida b</em><em>o‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tayyorgarligini takomillashtirishning</em><em> bugungi shart-sharoitlari xususida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotlar umumlashtirilib mavjud muammo yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/245 ZAMONAVIY TELEKANALLARDA KONTENT– STRATEGIYALARINING AHAMIYATI 2024-06-22T15:18:35+05:00 Sabina Mo’ydullo qizi Fayzullayeva boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada zamonaviy telekanallarning content – strategiyalari haqida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan rasmiy va ilmiy adabiyotlar umumlashtirilib mavjud muammo yuzasidan taklif&nbsp; va tavsiyalar keltiriladi. </em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/246 FEYK YANGILIKLAR TUSHUNCHASINI XORIJ VA MAHALIY OLIMLAR TOMONIDAN TASNIFLANISHI 2024-06-22T15:23:35+05:00 Murodjon Mahmudov boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu tezisda feyk yangiliklar tushunchasining mohiyati hamda xorij va mahaliy olimlar tomonidan ilmiy-nazariy tasniflash haqida so‘z boradi. Shuningdek mazkur tezis mavzusi yuzasidan ilmiy adabiyotlardagi fikrlar umumlashtirilib mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/247 FEYK XABARLARLARNING IJTIMOIY TARMOQLARDA TARQALISH TEXNOLOGIYALARI 2024-06-22T15:28:04+05:00 Xumora Ilhom qizi Ziyodullayeva boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu tezis feyk xabarlarning kelib chiqishi, insonga, jamiyatga ta'siri, yoshlar o’rtasida ommalashishi hamda soxta xabar tarqalishining oqibatlari va javobgarliklari to‘g‘risida. Xususan, mazkur tezis mavzusi yuzasidan o‘zbek hamda jahon ilmiy adabiyotlarda keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar berilgan. </em><em>Shuningdek, ushbu tezizda feyk xabarlarni aniqlaydigan bir qancha usullar keltirilgan.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/248 FISHINGNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI 2024-06-22T15:31:40+05:00 Dilshodbek Fayzullayev boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu tezisda fishingning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning tarqalish usullari va undan himoyalanish mavzusida so‘z boradi. Shuningdek, tezisda bir qator adabiyotlarning tahlili asosida tavsiyalar beriladi. </em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/249 O‘ZBEKISTON AXBOROT BOZORIDAGI YETAKCHI MEDIA-KORPORATSIYALAR 2024-06-22T15:36:30+05:00 Shahlo Tolliboeva boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada zamonaviy media muhitda kommunikatsion doir tadqiqotchilarning qarashlari&nbsp; tahlilga tortilgan. Yangi media yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan. </em><em>Raqamli va tarmoqli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan&nbsp; media kontent&nbsp; turlari chuqur tahlilga tortilgan.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/250 SAYLOV JARAYONIDA SIYOSIY PR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH 2024-06-22T15:43:30+05:00 Muxlisa Abdullayeva boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada saylov jarayonlarida qo’llaniladigan&nbsp; PR texnologiyalarini yaratishda manipulyatsiyon holatlariga doir tadqiqotchilarning qarashlari&nbsp; tahlilga tortilgan. Saylov jarayonlari ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Zamonaviy saylov texnologiyalari chuqur tahlilga tortilgan.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/251 INGLIZ TILINI O‘QITISHDA INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI 2024-06-22T15:48:06+05:00 Nargizaxon Jaxongir qizi Madaminova boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada oliy ta’lim tizmida talablarga ingliz tilini o‘qitishda innovatsiyon ta’lim texnologiylarning ahamiyati haqida so‘z boradi. Xususan, mazkur maqola mavzusiga doir huquqiy hujjatlar hamda ilmiy adabiyotlardagi fikr va tushunchalar atroflisha tahlil qilinadi. Maqolaning xulosa qismida natija va muhokamalada bildirilgan fikrlar umumlashtirilib aniq vazifalar belgilab olinadi.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/252 PR TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING JAMOATCHILIK FIKRIGA PSIXOLOGIK TA’SIRI 2024-06-22T16:13:19+05:00 Sarvinoz Turayeva boronovnazim@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada yurtimizda xalq bilan muloqot, jamoatchilik bilan aloqlar muhum ijtimoiy institutga aylanib bormoqda. Jamoatchilik fikri fuqorolik jamiyatining asosiy omili ekanligi o‘z isbotini ko‘rsatmoqda. Tashkilotlarda jamoatchilik fikrini o‘rganishda PR, axborot xizmati faoliyatining o‘rni ortib bormoqda. Maqolada PR, PR texnologiyalarning jamoatchilik fikriga ta`siri to‘g‘risida so‘z boradi.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/253 TRANSLATION OF UZBEK NOVELS INTO ENGLISH: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 2024-06-22T16:22:29+05:00 Davron Baxtiyor o‘g‘li Begmatov boronovnazim@gmail.com <p><em>The translation of Uzbek novels into English has gained increasing attention in recent years as a means of promoting cross-cultural understanding and literary exchange. This article explores the challenges and opportunities associated with this process, focusing on issues such as linguistic differences, cultural nuances, and the role of the translator. By examining the translation of several prominent Uzbek novels into English, we aim to shed light on the complexities of this endeavor and highlight the importance of promoting diverse voices in the global literary landscape.</em></p> 2024-06-22T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024