MUSTAQIL TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING INGLIZ TILIDA SOSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Authors

  • Azizbek Temirov Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti Xorijiy tillar kafedrasi stajyor o‘qituvchisi

Keywords:

mustaqil ta’lim, talaba, ingliz tili, sosiolingvistik kompetensiyasini rivojlantirish.

Abstract

Ushbu maqolada mustaqil ta’lim jarayonida talabalarning ingliz tilida sosiolingvistik kompetensiyasini rivojlantirish haqida so‘z boradi. Shuningdek, kichik tadqiqot davomida bir qator xorijlik va mahaliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilinib mavjud bahsli nazariy qarashlar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

References

Қўйсинов О.А. Касб таълими йўналиши бакалавр ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимнинг илмий методик асослари.//Пед. фан. ном. ... дис. автореферати – Тошкент: 2008.− 11 б.

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press.

Рисқулова К.Ж. Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизими / Пед. фанл. докт. …дисс. – Тошкент, 2017.

Downloads

Published

2024-03-29

How to Cite

Temirov, A. (2024). MUSTAQIL TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING INGLIZ TILIDA SOSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 3(1), 35–38. Retrieved from https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/221