MEDIASAVODXONLIKNI OSHIRISH USULLARI

Authors

  • Otabek Usmonov O‘zDJTU Xalqaro jurnalistika fakulteti talabasi

Keywords:

mediasavodxonlik, OAV, axborot, faktcheking.

Abstract

Ushbu maqolada mediasavodxonlikni oshirish, faktlarni tahlil qlish va axborotlarni saralash uchun zarur bo‘lgan usullar milliy va xorijiy adabiyotlar misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy va rasmiy adabiyotlardagi fikrlar umumlashtirilib, mavjud muammo yuzasidan taklif hamda tavsiyalar keltiriladi.

References

Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. O‘quv- amaliy qo‘llanma.-T.:Extremum-press, 2017

Mamatov.O Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik, psixologik xavfsizlikni ta’minlashning ijtimoiy psixologik imkoniyatlari. Namangan, 2008.

Abdullaev, S. S. (2021, July), socio-political factors of development of social relationships in students in the process of pedagogical education, in euro-asia conferences (pp. 168-170).

Askarovich, M. S., Uljaevna, U. O., & Inomjohnovna, O. N. (2020). Applying case study-method in teaching chemistry. Проблемы современной науки и образования, (3 (148)), 62-64.

Karimova, B. K., & Oripova, M. S. (2021). Formation of national pride based on hadiths in primary school children of houses of kindness. academicia: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 652-665.

Downloads

Published

2024-03-29

How to Cite

Usmonov , O. (2024). MEDIASAVODXONLIKNI OSHIRISH USULLARI. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 3(1), 52–55. Retrieved from https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/230