JURNALISTNING ZIDDIYATLI VAZIYATLAR VAQTIDAGI FAOLIYATINING HUQUQI - AXLOQIY ASOSLARI

Authors

  • Firdavs Ibragimovich Saidov O‘zDJTU, Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar kafedrasi katta o‘qituvchisi

Keywords:

OAV, jurnalist faoliyati, favqulotda holatlar, axloqiy normalar

Abstract

Ushbu maqolada jurnalistning ziddiyatli vaziyatlar vaqtidagi faoliyatining huquqi - axloqiy asoslari haqida so‘z boradi. Tahlillarni amalga oshirishda dastlab “etika” vа “axloqiy norma” atamalarning mazmun mohiyati akademik lug‘atlar hamda tadqiqotchilar tasnifi yordamida ochib beriladi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan mahaliy va xorijlik olimlarning tadqiqot ishi natijalari kontent tahlil qilinib, mavjud  muammolar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

References

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-problemy-raboty-zhurnalistov-v-zone-provedeniya-kontrterroristicheskoy-operatsii

Текст судебного постановления см.: http://www.medialaw.ru/article 10/6/ 2/13.Ыш

“Война с терроризмом” и Свобода массовой информации. https://cyberleninka.ru/article/n/voyna-s-terrorizmom-i-svoboda-massovoy-informatsii

Гакаев ДД. Чеченский кризис: новая фаза развития и терроризм // Современный терроризм. Состояние и перспективы. М.: Эдиториал УРСС, 2002. С. 97—103.

https://aniq.uz/uz/yangiliklar/favqulodda-holatlarni-boricha-yoritish-kerakmi-yoki-yuq

Downloads

Published

2024-03-29

How to Cite

Saidov, F. I. (2024). JURNALISTNING ZIDDIYATLI VAZIYATLAR VAQTIDAGI FAOLIYATINING HUQUQI - AXLOQIY ASOSLARI. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 3(1), 56–60. Retrieved from https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/231