TURLI XALQLAR ADABIYOTIDA “JANNAT” VA “DO‘ZAX” TUSHUNCHALARINI AKS ETISHI

Authors

  • Farangis Haydarzoda Ochildiyeva O‘zDJTU, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi stajyor-o‘qituvchisi

Keywords:

Dunyo tasviri, “jannat” va “do‘zax”, konsept, dunyoqarash

Abstract

Ushbu maqolada turli xalqlar adabiyotida “jannat” va “do‘zax” tushunchalarining o‘ziga xos ko‘rinishlari haqida so‘z boradi. Xususan turli tillaridagi “jannat” va “do‘zax” konseptini chuqur va har tomonlama tadqiq etish ushbu tillarda so‘zlashuvchi xalqlarning madaniyati, an’anasi va dunyoqarashi bilan tanishish imkonini beradi. Shuningdek, maqolada bir qator xorijlik va mahaliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilinib mavjud bahsli nazariy qarashlar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi

References

Мощанская О. Л. Оппозиция «рай» — «ад» в художественном восприятии англосаксов и древних русичей // Религиоведение. 2013. № 2. С. 170.

Паринова А. С. Мифологема ада и рая в современной литературе / / Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. Журналистика. 2018. № 2. С. 39.

Гершанова А.Ф. Концепты «рай» и «ад» в языковой картине мира //тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.02.01. 2003

Паринова А. С. Мифологема ада и рая в современной литературе / / Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. Журналистика. 2018. № 2. С. 43.

Гершанова А.Ф. Концепты «рай» и «ад» в языковой картине мира //тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.02.01. 2003.

Гершанова А.Ф. Концепты «рай» и «ад» в языковой картине мира //тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.02.01. 2003.

Паринова А. С. Мифологема ада и рая в современной литературе / / Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Филология. Журналистика. 2018. № 2. С. 33.

Рейн Е. Рай и ад в мировой поэзии // Вопросы литературы. 2001. № 3. С. 304.

Гершанова А.Ф. Концепты «рай» и «ад» в языковой картине мира //тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.02.01. 2003.

Манн Томас. Доктор Фаустус (пер. С.Апта и Н.Ман) // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т.5. – М.: Худ. лит., 1960, c.245.

Downloads

Published

2024-03-29

How to Cite

Ochildiyeva , F. H. (2024). TURLI XALQLAR ADABIYOTIDA “JANNAT” VA “DO‘ZAX” TUSHUNCHALARINI AKS ETISHI. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 3(1), 61–67. Retrieved from https://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/232