O‘ZBEK LINGVOMAYDONIDA QO‘RQUV KONSEPTI (ABDULLA QAHHOR ASARLARI MISOLIDA)

Authors

  • Mo‘tabarxon Ozodbek qizi Soibjonova Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi
  • Usmonjon Ergashevich Rahimov

Keywords:

qo‘rquv, konsept, qo‘rquv turlari, lingvistik birliklar, verbalizatsiya, tadqiqot.

Abstract

Mazkur maqola Abdulla Qahhor asarlari vositasida qo‘rquv konsepti va uning turli ko‘rinishlarini nominativ va tavsifiy, leksik va frazeologik vositalar orqali o‘zbek madaniyatiga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishdir.

Downloads

Published

2022-07-31

How to Cite

Mo‘tabarxon Ozodbek qizi Soibjonova, & Usmonjon Ergashevich Rahimov. (2022). O‘ZBEK LINGVOMAYDONIDA QO‘RQUV KONSEPTI (ABDULLA QAHHOR ASARLARI MISOLIDA). ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 1(1), 4–8. Retrieved from http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/1