YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDAGI TUTGAN O‘RNI

Authors

  • Davronbek Yusupovich Erkinov Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti, Menejment va kasb ta’limi fakulteti, Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti kafedrasi, 57-20 guruh talabasi
  • Ulug‘bek Ravshanovich Kadirov Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti, Menejment va kasb ta’limi fakulteti, Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti kafedrasi

Keywords:

yashil iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsiya, barqaror iqtisodiy o‘sish.

Abstract

Maqola mamlakatimizdagi “yashil” iqtisodiyot masalalariga bag‘ishlangan va sanoat korxonalari uchun ushbu turdagi iqtisodiyot bilan bog‘liq muammolar va imkoniyatlarni tahlil qiladi. Dunyoning ko‘plab mamlakatlari ekologik muammolarda barqaror rivojlanishdan “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishdi. Hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir chora-tadbirlar barqaror iqtisodiy o‘sishga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e`tibor qaratilmoqda.Barqaror iqtisodiy o‘sishga erishishni ta`minlash maqsadida yashil iqtisodiyotga o‘tishda har bir tarmoq va sohalarda davlatimiz tomonidan ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori https://lex.uz/docs/-4539502#-4542614

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi axborotlari https://cityeconomy.uz/uz

Vahobov A. V., Xojibakiyev Sh. X.: “Yashil iqtisodiyot” darslik

www.unep.org - Birlashgan Millatlar Atrof-muhit dasturining rasmiy sayti

www.worldbank.org - Jahon bankining rasmiy ma’lumotlari

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qarori https://lex.uz/ru/docs/-6303230

Downloads

Published

2023-07-15

How to Cite

Erkinov, D. Y., & Kadirov, U. R. (2023). YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDAGI TUTGAN O‘RNI. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 2(4), 9–15. Retrieved from http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/152