FEYK MA’LUMOTLARNING TARQALISH TEXNOLOGIYALARI

Authors

  • Xumora Ilhom qizi Ziyodullayeva O‘zDJTU Media va kommunikatsiya fakulteti talabasi

Keywords:

Ijtimoiy tarmoqlar, feyk, veb-saytlar, omma, fishing, moddiy manfaat, siyosiy manfaat

Abstract

Ushbu maqola feyk xabarlarning kelib chiqishi, insonga, jamiyatga ta’siri hamda soxta xabar tarqalishining oqibatlari va javobgarliklari to‘g‘risida. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan o‘zbek hamda jahon ilmiy adabiyotlarida keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar keltirilgan.

References

Комиссаров М.А.Проблема распростренения недостоверной информации в СМИ и социальных медиа// Тезисы к выступлению на 20-й Центрально-Азиатской Конференции СМИ “Будущее журналистики”. https://www.osce.org/representative-on-freedom-of media

Kaminska, Izabella (January 17, 2017). “A lesson in fake news from the info-wars of ancient Rome”. Financial Times. Financial Times. Retrieved July 4, 2017.

Тертычный, А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. – М., 2002. – с.294.

Қодирий А. Ўткан кунлар. Роман. – Тошкент. 2018. –Б. 120-121.

Bobojonova Z. G‘irrom daho qismati// “Taffakur” jurnali, 2012. № 1. -B.82-92

Downloads

Published

2023-07-15

How to Cite

Ziyodullayeva, X. I. qizi. (2023). FEYK MA’LUMOTLARNING TARQALISH TEXNOLOGIYALARI. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 2(4), 48–53. Retrieved from http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/159