OLIY TA’LIMDA TALABALARNI IQTISODIY TARBIYALASH VA KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI

Authors

  • Feruza Fatulloyevna Narzulloyeva Buxoro davlat universiteti, erkin tadqiqotchisi

Keywords:

iqtisodiy tarbiya, kompetensiya, oliy ta’lim, axborot oqimlari, qobiliyat.

Abstract

Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalari talabalarining iqtisodiy tarbiyasini shakllantirish muammolari va ushbu jarayonning ustuvor yo‘nalishlari yoritib berilgan bo‘lib, shaxsning iqtisodiy kompetensiyasi yaxlit xususiyatga ega ekanligi, faoliyati jarayonida shaxsning iqtisodiy tajribasi bilan shakllanishi asoslab berilgan.

References

Самиева Ш., Нарзуллоева Ф. Oliy talimda strategik fikrlash va kreativ boshqarish asosida talimni tashkil etishning muhim yonalishlari: //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 1. – С. 163-177.

Urolovich B. C. Scientific Effects of the Modular Approach in Teaching the Theory and Methodology of Physical Education //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 141-144.

Олимов Ш. Ш., Сайфуллаева Н. З. Педагогико-экономические аспекты интеграции образования, науки и производства в условиях региональных вузов на современном этапе //Сибирский педагогический журнал. – 2019. – №. 3. – С. 71-82.

Нарзуллаева Ф., Мехмонова Н. Таълим муасссасаларида бошқарув маданиятини такомиллаштириш-ижтимоий педагогик муаммо сифатида //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 92-94.

КУРБАНОВА М. З. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ //ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития". – №. 11. – С. 167-173.

Downloads

Published

2023-07-15

How to Cite

Narzulloyeva, F. F. (2023). OLIY TA’LIMDA TALABALARNI IQTISODIY TARBIYALASH VA KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 2(4), 102–108. Retrieved from http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/168