ШОЛИНИ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ҚУРИЛМАСИНИ КОНСТРУКЦИЯСИ ҲАМДА УНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Authors

  • Закирджан Тургунов доцент
  • Сарвар Исамов мустақил тадқиқотчилар АҚХАИ
  • Бабур Раймджанов мустақил тадқиқотчилар АҚХАИ

Keywords:

Шоли, асфальт,технология, озуқа бирлиги, намлик,оби - ҳаво,вақт, ҳарорат, ўлчаш асбоби, хажм , зичлик, меъёр

Abstract

Мазкур мақолада хозирги кунда қишлоқ хўжалиги
ишлаб чиқаришининг шоличилигида шолини қуритишда мавжуд
муаммолар тўғрисида сўз юритилган. Маълумки, республи камизда жуда
ҳам кўплаб ерларга шоли экилади. Шоли пишиб ет илганида, уни
йиғиштириб олинганидан сўнг таркибидаги намли кни меъёрига
келтириш учун қуритиш талаб этилади . Бу жараён оби - ҳаво
шароитига қараб бир неча кун давом этади . Аксарият ҳолларда жуда
ҳам кўпчилик дехқонларни шолини асосан асфальтга ёйиб қурит ишини
гувохи бўлганмиз. Бундай тарзда қуритиш биринчидан хав фли бўлса,
иккинчида кўп меҳнат ва вақт талаб қилади, учинчидан шолига
асфальтда тош ва бошқа нарсаларни аралашиб кетишига сабаб
бўла ди. Шунинг учун шолини бир жойда махсус қурилма ёрдамида
қур итишни ташкил этиш меҳнат сарфини камайишига сабаб бўлиши
мумкинлини асослаш мақсадида оддий элементар тажрибалар қўйилган
ҳамда шолини қуритиш технологиясини ва қуритиш мосламасини
яратишга асос солиш мақсадида маълум бир кузатув ишлари амалга
оширилганл иги тўғрисида баён қилинган.

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Тургунов , З., Исамов, С., & Раймджанов, Б. (2022). ШОЛИНИ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ҚУРИЛМАСИНИ КОНСТРУКЦИЯСИ ҲАМДА УНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 1(6), 4–13. Retrieved from http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/95